Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS za 2016. godinu

Agencija za informaciono društvo Republike Srpske objavila je Analizu veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje 2016. godine), koja donosi sistematsko sagledavanje ostvarenog stepena razvoja veb prezentacija organa republičke uprave u Republici Srpskoj. Cilj ovog pregleda (uz „Preporuke za izradu i …Nastavite…

Kampanja distribucije Locky virusa putem i-mejla

U periodu od 1. do 3. novembra (2016. godine), monitoringom internet saobraćaja unutar opsega IP adresa pružaoca usluga internet pristupa u Republici Srpskoj, pripadnici Odjeljenja za informacionu bezbjednost (OIB), odnosno CERT-a Republike Srpske primjetili su povećan priliv i-mejl poruka sa …Nastavite…

Održan Okrugli sto o temi „Banjaluka Software city – 2021“ u ICBL

Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske (AIDRS) Srđan Rajčević rekao je danas na okruglom stolu „Banjaluka Software city – 2021“, u organizaciji Inovacionog centra Banjaluka (ICBL), da su informaciono-komunikacione tehnologije jedna od glavnih poluga razvoja RS u budućnosti. „Želimo …Nastavite…