Преглед веб презентација републичких институција РС за 2017. годину

Агенција за информационо друштво Републике Српске објавила је Анализу веб презентација институција Републике Српске (издање 2017. године), која доноси систематско сагледавање оствареног степена развоја веб презентација органа републичке управе у Републици Српској.

Циљ овог прегледа (уз „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“) је унапређење и хармонизација начина реализације овог вида комуникације органа управе са корисницима њихових услуга.

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2017) (1,1 MiB, 127 hits)