Преглед веб презентација локалне управе Републике Српске

Агенција за информационо друштво Републике Српске сачинила нову анализу интернет презентација органа локалне управе Републике Српске, издање за 2017. годину, и исту представља у документу: „Преглед веб презентација локалне управе Републике Српске“. Овај преглед (уз „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“) има за циљ унапређење и хармонизацију начина реализације овог вида комуникације са органима локалне управе.

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 375 hits)