Преглед веб презентација локалне управе Републике Српске

Aгенција за информационо друштво Републике Српске сачинила нову анализу интернет презентација органа локалне управе Републике Српске, издање за 2016. годину,  и исту представља у документу: „Преглед веб презентација локалне управе Републике Српске“. Овај преглед (уз „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“) има за циљ унапређење и хармонизацију начина реализације овог вида комуникације са органима локалне управе.

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.013,9 KiB, 190 hits)