Закон о информационој безбједности РС

Законом о информационој безбједности (Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/11) се дефинише информациона безбједност која се обезбјеђује примјеном мјера и стандарда информационе безбједности. Законом се дефинишу основни постулати информационе безбједности, односно заштита и правоваљаност података у електронском облику. Детаљније се   утврђују мјере и стандарди информационе безбједности, заштита података у Влади РС као и надлежна тијела за доношење, провођење и надзор мјера и стандарда информационе безбједности. Доношење овог закона је наставак активности на стварању услова за коришћење и одржавање информација у сигурном окружењу. У току је доношење мјера и стандарда информационе безбједности.  У току је и формирање посебног одјељења за информациону безбједност – ЦЕРТ у оквиру Агенције, тј одјељења које ће се бавити координацијом превенције и заштите од рачунарских безбједносних инцидената на интернету и других ризика безбједности информационих система.

  Zakon o informacionoj bezbjednosti (166,6 KiB, 2.384 hits)