Закон о електронском потпису РС

Законом о електронском потпису („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/15) уређује се  право физичких и правних лица на употребу електронског потписа у управним, судским и другим поступцима, пословним и другим радњама, те права, обавезе и одговорности физичких и правних лица у вези са давањем услуга сертификације електронског потписа у Републици Српској.

Електронски потпис отвара могућност преласка са традиционалне папирне на електронску администрацију, а омогућава и развој напредних електронских сервиса. Као најзначајнија поља примјене електронског потписа наводе се:

  • електронско пословање (e-Business)
  • електронска трговина (e-Commerce)
  • електронско банкарство (e-Banking)
  • електронска управа (e-Government)
  • електронско здравство (e-Healthcare)
  • електронско образовање (e-Learning)

  Zakon o elektronskom potpisu (275,0 KiB, 1.425 hits)