Закон о електронском пословању РС

Законом о електронском пословању  (Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/09) се регулише употреба података, докумената и порука у електронском облику. Електронско пословање у основи значи аутоматизацију пословних процеса примјеном информационих и комуникационих технологија тј. обављање свих активности које предузимају правна и физичка лица ради размјене добара и услуга, користећи при том рачунаре и савремене комуникационе технологије.

Усвајање и имплементација Закона о електронском потпису, електронском документу и електронском пословању омугућава учествовање Републике Српске у информационом друштву Европе, тј. унапређење пословних процеса чиме ће Република Српска постати конкурентна на европском тржишту.

  Zakon o elektronskom poslovanju RS (200,9 KiB, 2.718 hits)

  Zakon o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju RS (161,8 KiB, 881 hits)