Закон о електронском документу РС

Законом о електронском документу (Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/15) уређује се начин употребе електронског документа у правном промету, управним, судким и другим поступцима, као и права, обавезе и одговорност правних и физичких лица, као и других надлежних органа и организација који врше јавна овлашћења у вези са електронским документом. Употребом електронског документа који се правно изједначава и има исту правну ваљаност као и класични документ на папиру, жели се омогућити брз и несметан технолошки развој електронског пословања као и напредак у међународном положају и дјеловању.

  Zakon o elektronskom dokumentu (304,7 KiB, 1.012 hits)