Стратешки документи

Стратешки документи развоја информационог друштва су документи који дају стратешке смјернице и планове дјеловања за поједине области (подручја) развоја информационог друштва а све у циљу сто бржег економског развоја, изградње јефтиније, транспарентније и одговорније државне управе као и лакше комуникације грађана и привреде са државом.

У Републици Српској донесено је неколико таквих докумената: Стратегија развоја еВладе, Стратегија развоја еЗдравства, Политика безбједности информационог система Владе Републике Српске.

Стратегија развоја еВладе

Стратегија развоја еВладе РС је дала основне смјернице у погледу развоја електронске владе у Републици Српској и то дефинишући стратешке смјернице у домену: еУправе, еОбразовања, еПравосуђа, еЗдравства и еПословања. АИДРС окосницу свог дјеловања базира на овом документу, иако је су реализацију Стратегије у великoј мјери ограничили негативни ефекти економске кризе са којим се сусреће Република Српска у цјелини.

Политика безбједности информационог система Владе РС

Политика безбједности информационог система Владе РС је документ усвојен од стране Владе Републике Српске у јулу 2008. године, који пружа детаљне смјернице, информације и упуте о коришћењу и свакодневном раду државних службеника и осталих запосленика Владе са информациоим системом. Политика безбједности је заснована  на пракси и искуствима у региону као и препорукама Европске уније из области електронских трансакција и рачунарској сигурности. Политика се бави односима кључних фактора информационог система: менаџерског и оперативног кадра, корисника, софтверским и хардверским компонентама, дефиницијама и правилима употребе и одржавања.

Стратегија развоја еЗдравства

Носилац пројекта је Министарство здравља и социјалне заштите. Стратегија је усвојена од стране Владе РС а директор Агенције за информационо друштво Срђан Рајчевић је био члан радне групе за израду стратегије.  Агенција је у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите током 2010. године вршила координацију активности на даљој имплеметацији стратегије.