Смјернице за давање мишљења на ИКТ пројекте

Смјернице за давање мишљења на ИКТ пројекте дају институцијама-подносиоцима захтјева основне елементе којим ће се водити у припреми захтјева за давање мишљења о ИКТ пројектима које подносе АИДРС, што је прописано Пословником о раду Владе Републике Спрске.

  Smjernice za davanje mišljenja na IKT projekte (678,7 KiB, 1.435 hits)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (146,0 KiB, 1.151 hits)