Препоруке за израду Web презентација институција РС

Како би се дао иницијални импулс и смјернице за развој интернет презентација органа и институција РС у оквирима реалних могућности и постигнутог степена развоја, Агенција је у 2011.години креирала документ „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“ којим се дефинишу основне смјернице за израду  веб презентација институција РС.  Полазећи од постојећег стања и имајући  виду стање ресурса и могућности ове препоруке дају опште смјернице и практична упутства која се препоручују при развоју веб презентација институција Републике Српске.

  Preporuke za izradu i održavanje veb prezentacija institucija Republike Srpske (1,7 MiB, 1.354 hits)