Стандардизација

Питања везана за стандардизацију како на технолошком плану, тако и на плану процеса, процедура представљају један од темеља развоја информационог друштва. Стандардизација, као основа за успјешну размјену и дистрибуцију информација омогућава превазилажење постојећих географских и институционалних баријера и доприноси укупном развоју друштва те омогућује интеракцију привреде, јавне управе и грађана.

Смјернице за давање мишљења на ИКТ пројекте

Смјернице за давање мишљења на ИКТ пројекте дају институцијама-подносиоцима захтјева основне елементе којим ће се водити у припреми захтјева за давање мишљења о ИКТ пројектима које подносе АИДРС, што је прописано Пословником о раду Владе Републике Спрске. ...

Препоруке за израду Web презентација институција РС

Како би се дао иницијални импулс и смјернице за развој интернет презентација органа и институција РС у оквирима реалних могућности и постигнутог степена развоја, Агенција је у 2011.години креирала документ „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“ којим се дефинишу основне смј...