Правилник о издавању временског жига

Овим правилником утврђују се услови које мора да испуњава систем за формирање временског жига, садржај захтјева за формирање временског жига, садржај структуре података временског жига и поступак означавања времена које је садржано у временском жигу.

  Pravilnik o izdavanju vremenskog ziga (345,6 KiB, 240 hits)