Правилник о техничко-технолошким поступцима за израду квалификованог електронског потписа и других услуга повјерења и мјерама заштите електронског потписа и других услуга повјерења

Овим правилником утврђују се техничко-технолошки поступци за израду квалификованог електронског потписа и других услуга повјерења као и мјере заштите које се морају предузети приликом креирања електронског потписа и других услуга повјерења.

  Pravilnik o tehnicko-tehnoloskim postupcima za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa i drugih usluga povjerenja i mjerama zastite elektronskog potpisa i drugih usluga povjerenja (12.09.2016) (291,1 KiB, 422 hits)