Правилник о техничким правилима за осигурање повезаности евиденција издатих и опозваних цертификата цертификационих тијела у РС

Овим правилником утврђују се техничка правила и услови за осигурање повезаности евиденција издатих и опозваних цертификата цертификационих тијела у Републици Српској.

  Pravilnik o tehničkim pravilima za osiguranje povezanosti evidencija izdatih i opozvanih certifikata certifikacionih tijela u RS (304,9 KiB, 1.068 hits)