Правилник о регистрацији CA тијела

Овим правилником прописује се поступак подношења и садржај захтјева за издавање дозволе за обављање услуга издавања квалификованих цертификата, поступак издавања дозвола и уписа у регистар цертификационих тијела за издавање квалификованих електронских цертификата (у даљем тексту: регистар), вођење регистра, те поступак јавног објављивања регистра у електронском облику.

  Pravilnik o sadrzaju i nazinu vodjenja registra certifikacionih tijela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata (388,5 KiB, 1.030 hits)