Правилник о регистрацији CA тијела

Овим правилником прописује се поступак подношења и садржај захтјева за издавање дозволе за обављање услуга издавања квалификованих цертификата, поступак издавања дозвола и уписа у регистар цертификационих тијела за издавање квалификованих електронских цертификата (у даљем тексту: регистар), вођење регистра, те поступак јавног објављивања регистра у електронском облику.

  Pravilnik o postupku izdavanja dozvole i upisa u Registar certifikacionih tijela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata (12.09.2016) (359,3 KiB, 254 hits)