Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 439 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 726 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.979 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 755 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 535 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 467 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 713 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 717 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 667 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 134 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 134 hits)