Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 504 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 841 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.448 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 874 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 630 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 546 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 798 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 793 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 745 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 208 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 216 hits)