Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 458 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 745 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.124 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 779 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 554 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 486 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 737 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 741 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 689 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 155 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 154 hits)