Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 448 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 733 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.022 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 762 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 542 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 476 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 722 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 726 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 676 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 144 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 143 hits)