Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 471 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 785 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.259 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 813 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 570 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 504 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 757 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 760 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 707 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 173 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 175 hits)