Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 528 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 864 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.843 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 902 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 666 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 566 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 823 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 818 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 772 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 240 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 241 hits)