Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 410 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 686 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.730 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 711 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 501 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 436 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 675 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 673 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 622 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 99 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 98 hits)