Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 569 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 906 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.986 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 946 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 705 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 603 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 866 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 866 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 813 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 286 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 284 hits)