Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 542 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 877 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.920 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 920 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 679 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 579 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 838 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 834 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 787 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 257 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 257 hits)