Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 619 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 966 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 4.132 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 1.003 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 756 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 658 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 930 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 917 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 873 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 372 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 340 hits)