Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 593 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 936 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 4.075 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 972 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 726 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 631 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 901 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 890 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 840 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 323 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 308 hits)