Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 321 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 351 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 358 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 583 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 543 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 728 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.034 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 623 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 640 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.006 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 768 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 566 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 532 hits)