Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 332 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 361 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 371 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 593 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 550 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 740 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.111 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 631 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 650 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.027 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 778 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 580 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 541 hits)