Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 203 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 344 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 413 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 485 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 498 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 743 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 617 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 830 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.571 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 432 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 482 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 705 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 726 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.166 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 870 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 634 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 624 hits)