Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 284 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 389 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 550 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 522 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 534 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 787 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 657 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 875 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.747 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 526 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 523 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 746 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 762 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.229 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 913 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 669 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 673 hits)