Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 64 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 270 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 353 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 397 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 399 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 618 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 564 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 761 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.216 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 329 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 419 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 643 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 665 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.061 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 798 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 591 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 561 hits)