Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 288 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 324 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 336 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 549 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 520 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 682 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 2.858 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 586 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 611 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 950 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 730 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 542 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 509 hits)