Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 242 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 361 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 429 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 502 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 513 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 762 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 634 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 851 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.672 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 470 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 500 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 720 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 739 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.198 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 892 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 647 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 648 hits)