Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 286 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 323 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 334 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 545 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 519 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 679 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 2.845 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 584 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 609 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 947 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 727 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 540 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 507 hits)