Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 375 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 446 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 595 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 580 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 607 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 849 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 701 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 923 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.889 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 601 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 578 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 803 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 822 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.290 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 976 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 721 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 724 hits)