Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 330 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 409 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 572 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 548 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 557 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 822 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 675 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 895 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.827 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 568 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 552 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 775 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 789 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.257 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 934 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 700 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 693 hits)