Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled web prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (1.001,6 KiB, 144 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (2016) (1,1 MiB, 321 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 393 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 452 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 458 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 697 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 594 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 802 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 3.399 hits)

 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 384 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske (858,2 KiB, 459 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 679 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 706 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.111 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 840 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 615 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 599 hits)