Преузимања

Konstitutivni akti

Na ovoj stranici možete preuzeti konstitutivne akte Agencije za informaciono društvo Republike Srpske (npr. Odluka o osnivanju Agencije za informaciono d...

Стратешки документи

На овој страници можете преузети стратешке документе везане за информационо друштво Републике Српске и дјеловање Агенције за информационо друштво Републике ...

Законодавство

На страницама законодавства можете преузети законе, подзаконске акте, уредбе. (нпр. Закон о електронском потпису Републике Српске, Закон о електронском ...

Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, П...

Инструкције

Инструкцијама се различитим субјектима налаже предузимање одређених мјера и радњи из њихове надлежности. Агенција доноси инструкције са циљем давања општ...

Препоруке и упутства

На страницама препоруке и упутства можете пронаћи јавне препоруке креиране од стране АИДРС, као и корисничка упутства која су везана за наше активности. ...

Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС...

Презентације, брошуре и билтени

На страницама презентације можете преузети актуелне презентације креиране од стране АИДРС. (нпр. Презентације са промоције пројекта Електронског потписа, дец...