IPA пројекти

Агенција је 2010. године припремила 5 оквира за за пројектни приједлог („project fiche) у оквиру позива за IPA пројекте.

  • Istraživanje informatičke pismenosti RS
  • Promocija bezbjednog interneta kod djece i mladih
  • Borba protiv softverske piraterije
  • Promocija IKT zanimanja kod djevojaka i djevočica
  • Koordinacioni sastanci rukovodilaca IKT sektora

У организацији Агенције за информационо друштво одржано је неколико координационих састанака руководилаца ИТ сектора у органима јавне управе РС. Циљеви састанака су  били прикупљање и размјена информација и искустава као и унапређење примјене ИТ.