Реформа ЈУ РС

У складу са Заједничком платформом о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, представник Агенције (директор) је рјешењем Владе Републике Српске именован за члана надзорног тима за област „Информационе технологије“. Током 2010 и 2011. године директор Агенције је присуствовао састанцима надзорног тима на којем су се разматрала стања и активностима у области развоја и примјене информационих технологија у јавној управи. Канцеларији за реформу јавне управе редовно се достављају  извјештај о напретку спровођења акционог плана у области информационих технологија.