Издавање електронских цертификата

На основу члана 20. став 2. Закона о електронском потпису Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/08) и чл. 2 и 43 став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08), Влада Републике Српске је донијела „Уредбу о носиоцу послова електронске цертификације у републичким органима управе“ којом је Агенција за информационо друштво Републике Српске (у даљем тексту: АИДРС) именована носиоцем послова електронске цертификације у републичкој управи Републике Српске (у даљем тексту: РС). У сврху испуњавања наведене уредбе АИДРС је изградила инфраструктуру јавних криптографских кључева (енг. Public Key Infrastructure – PKI) и на подручију РС присутна је као цертификационо тијело које пружа услуге цертификације органима републичке управе РС.

AIDRSCA користи у својој инфраструктури за издавање квалификованих електронских цертификата хијерархију више CA сервера. Инфраструктура AIDRSCA је састављена од два цертификациона тијела:

  • AIDRS Root CA server, као Роот цертификационо тијело, самопотписани кровни CA; i
  • AIDRS Issuing CA server, као подређено цертификационо тијело за издавање цертификата, потписан од стране AIDRS Root CA.

Више можете сазнати на AIDRSCA