Истраживање информатичке писмености РС

Агенција за информационо друштво, као установа задужена за праћење развоја информационог друштва у РС у сваке године спроводи  анкету о информатичкој писмености грађана Републике Српске. Агенција се одлучила на овај подухват, како би се стекла бар оквирна слика о употреби рачунара као и повезаности на  Интернет домаћинстава у Републици Српској. Анкета се спроводи телефонским путем (путем уговора са Поштама РС).  Резултати анкета показују да су грађани РС у веома великом постотку упознати и користе основне алате, али је веома мали број грађана који користе рачунаре за неку врсту електронског пословања (е-банкинг…). 2011.године је спроведена и анкета о упознатости становништва са појмом и појавним облицима високотехнолошког (сајбер)  криминала . Закључак након спроведена анкете је да грађани веома мало знају о високотехнолошком криминалу, па ће упознавање грађана са истим  бити у фокусу дјеловања Агенције у наредном периоду.

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 1.290 hits)