Анализа web презентација органа ЛУ и РУ

У циљу праћења стања и развоја интернет презентација АИДРС врши редовне анализе веб презентација веб презентација органа локалне управе РС. Ове анализе се раде на основу методологије која је креирала Агенције и раде се једном годишње и јавно се објављују.

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 923 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 803 hits)