Анализа стања ИКТ сектора привреде РС

Почевши од 2011. године АИДРС припрема извјештај о анализи стања ИКТ сектора привреде Републике Српске. Први извјештај је покрио период од 2005. до 2010. године и тај документ представља први покушај да се, анализом доступних података (подаци АПИФ-а) дефинишу и анализирају основни показатељи који говоре о садржају и степену развоја сектора информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у привреди Републике Српске. План је да се ове анализе , на основу расположивих података у будућности спроводе једном године.

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 976 hits)