Анализа података РЕГИКТ-а

Анализа података Регистра ИКТ пројеката у институцијама Републике Српске има за циљ да оствари увид у стање, потребе и кретања на пољу примјене ИКТ институцијама и јавној управи РС, као значајном аспекту развоја информационог друштва Републике Српске.

Дописници овлаштени за попуњавање података ажурирају Регистар (реализован унутар Агенције) два пута: почетком године (за претходну годину) и средином године. На овај начин два пута годишње се генеришу извјештаји у форми Анализе података Регистра ИКТ пројеката у институцијама Републике Српске.

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 849 hits)