SOKKI-JU-RS

Пројекат има за циљ реализацију електрноског сервиса за праћење трошкова комуникационих услуга и биће реализован уз стратешку сарадњу са Телекомуникацијама РС а.д. Бања Лука. Пројектни приједлог оставља могућност каснијег развоја додатних сервиса за оптимизацију комуникационих капацитета органа и институција Републике Српске на којој ће бити могуће базирати планско управљање комуникацијама (гласовне, видео и пренос података) у органима и институцијама Републике Српске на свим нивоима.