REGIKT-JU-RS

Регистар ИКТ пројеката у јавној управи Републике Српске је специјализовани информациони систем развијен у АИДРС и представља један од кључних алата којим се:

  • мјери степен развоја,
  • идентификују потребе,
  • врши координација активности,

на пољу развоја ИКТ у органима јавне управе и другим институцијама РС.

То значи да регистар омогућава праћење промјена и увид у стање и правце развоја ИТ у јавној управи Републике Српске.

Овим алатом се на једном мјесту обједињују и систематизују подаци о оствареним, текућим и планираним активностима на пољу информационих технологија.

Приступ регистру је ограничен на званично овлаштене представнике органа и установа, док су извјештаји који се генеришу на основи регистра јавно доступни.