Пројекат електронског вођења земљишних књига

Пројекат електронског вођења земљишних књига је пројекат у надлежности Министарства правде. Циљ пројекта је реализација електронске евиденције катастарске евиденције и евиденције стварних права.  Овим путем жељело се увести више транспарентности у рад земљишнокњижних регистара, убрзати поступак обраде предмета, скратити вријеме чекања рјешавања предмета, те омогућити привредним субјектима лакши и једноставнији начин увида, регистровања и залагања непокретности.

Агенција за информационо друшто  има веома важну улогу у имплементацији овог пројекта вршећи  мониторинг техничке реализације пројекта.  У 2010.и током 2011. године Агенција врши сталну координацију активности на имплементацији самог пројекта електронског вођења земљишних књига.

http://www.ezkrs.net/