Оквир за интероперабилност БиХ

У оквиру процеса реформе јавне управе, Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ иницирала је реализацију пројекта: „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“, који реализује компанија Инфодом из Загреба.

Циљеви пројекта су:

  • развој документа „Оквир интероперабилности е-Владе за јавну управу у БиХ (ИФБиХ)“, потпуно у складу с Оквиром интероперабилности ЕУ (ЕИФ). ИФБиХ треба дефинирати аспекте оперативне, семантичке и техничке интероперабилности, те дефинисати заједничке и отворене стандарде за размјену података и дефиницију метаподатака базирано на HTML –у
  • развој заједниčких стандарда за архитектуру и развој апликација у јавној управи
  • развој стратегије јавних регистара и развој регистара.

Агенција за информационо друштво узима активно учешће у реализацији пројекта кроз:

  • Учешће у раду Надзорног тима за ИТ у Реформи јавне управе
  • Учешће у раду Имплементационог тима за реализацију пројекта
  • Ревизију и коментаре радних докумената, организацију састанака и сл.