Јединствен библиотечки информациони систем

Како је информатичка подршка за систем каталогизације библиотечког фонда и научних радова Републике Српске претстављала већ дужи период „уско грло“ у овој области, на иницијативу Министарства просвјете и културе, у новембру 2008.године основана је радна група за изналажење рјешења за успостављање јединственог библиотечког информационог система у Републици Српској. Агенција за информационо друштво је ангажована у својству савјетодавца  на изналажењу јединственог рјешења за потребе Народне и универзитетске библиотеке, као и матичних библиотека.