Израда културолошког портала

У децембру 2009. представник Агенције за информационо друштво је именован у радну групу за израду културног портала (енг. Culture Portal Working Group – CPWG). Пројекат израде културолошког портала настао је као удружена иницијатива развојног програма уједињених нација (енг. United Nations Development Programme – UNDP), организације уједињених нација за едукативно, научно и културолошко образовање (енг. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) и фондације за дјецу уједињених нација (енг. United Nations Children`s Fund – UNICEF) који је финансиран путем средстава Шпанског фонда за развој миленијумских циљева (енг. Millennium Development Goals Fund – MDG-F).

Примарни циљ портала је размјена информација у области културе између БиХ партнера власти а задатак радне групе био је развијање методологије за успоставу портала. Након неколико састанака представник Агенције за информационо друштво указао је на проблеме у спровођењу пројекта због могућности преноса надлежности над културолошким порталом, као и самим културолошким развојем који је дефинисао пројект. Након вишедневних састанака кориговани су проблеми у пројекту и као резултат настала су два културолошка портала, портал еКултура у власништву Министарства просвјете и културе и портал у власништву ФБиХ.