ENTIC BiH

Током 2009. и 2010. години Агенција за информационо друштво је учествовала у имплементацији ЕУ пројекта ЕНТИК имплементираног од стране развојне агенције NERDА. Агенција је у овом пројекту учествоала у улози координатора за партнере из јавне управе и институција Републике Српске. Циљ пројекта је био прикупљање информација и утврђивање стања политика у области научно-технолошких ИКТ капацитета. Учешћем и агажманом Агенције настојало се активно допринијети реализацији пројекта али и избјећи евентуална настојања у смислу преноса надлежности на пољу научно-истраживачког рада на пољу ИКТа на ниво БиХ.