EllectraWeb

Као тијело задужено за реализацију пројектних активности под патронатом Министарства науке и технологије, Агенција је активно учествовала у научно-истраживачком пројекту ELLECTRA-WEB у оквиру FP6 програма Европске уније. Овај пројекат, у којем је учествовало 10 партнера из земаља ЕУ и земаља југоисточне европе имао је за циљ развој и имплементацију софтверске платформе отвореног кода за електронске јавне набавке. У оквиру пројекта посебна пажња је посвећена развоју капацитета за међународну сарадњу и упознавању са процесима и процедурама ЕУ везаним за имплементацију међународних пројеката.