Безбједност дјеце на интернету

Агенција за информационо друштво је са Омбудсманом за дјецу РС крајем 2010.године потписала споразум о сарадњи при реализацији пројекта „Безбједност дјеце на интернету“. Циљ пројекта је едукација дјеце и омладине, едукација школског просвјетно-педагошког кадра (психолози, педагози, наставници информатике,…), едукација родитеља, подизања свијести шире друштвене заједнице односно стварања здравог информационог друштва РС од најмлађе популације ка вишим старосним категоријама, промовисања законске подршке за дјела злостављања дјеце путем Интернета итд. У оквиру пројекта одржано је неколико састанака, округлих столова, семинара, радионица и сл…