Пројекти

Пројекти представљају активности које имају јасно дефинисано вријеме трајања, сврху и циљ/циљеве. На овим страницама налазе се информације о пројектима који су у вези са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, као креатором и имплементатором пројекта или као учесником у пројекту. По завршетку пројекта, све накнадне активности постају нови пројект или су промовисане у сталне активности.

PKI-JU-RS

Пројектни приједлог за успостављање инфрaструктуре јавног кључа у републичким управним органима Републике Српске састоји се од двије под-компоненте:

  1. Хардверска основа за успостављање инфраструктуре јавног кључа (HOPKI-JU-RS)
  2. Софт...

REGIKT-JU-RS

Регистар ИКТ пројеката у јавној управи Републике Српске је специјализовани информациони систем развијен у АИДРС и представља један од кључних алата којим се:

  • мјери степен развоја,
  • идентификују потребе,
  • врш...

еСрпска

Портал еСрпска представља дугорочни пројекат Владе РС и Агенције за информационо друштво и замишљен је као мјесто гдје ће корисници услуга јавне управе моћи да пронађу тачне и поуздане информације користећи Интернет као начин комуникације. Циљ нам је да портал, функционално и садржајно буде по мјери корисник...

Електронска регистрација привредних друштава

Динамика развоја Републике Српске, као и суштински комплементарни процеси везани за европске интеграције и потреба за успостављањем ефикасних и транспарентних јавних институција подразумевају читав низ реформских активности у широм спектру институција које пружају услуге. Једна од кључних пословно оријентиса...

Безбједност дјеце на интернету

Агенција за информационо друштво је са Омбудсманом за дјецу РС крајем 2010.године потписала споразум о сарадњи при реализацији пројекта „Безбједност дјеце на интернету“. Циљ пројекта је едукација дјеце и омладине, едукација школског просвјетно-педагошког кадра (психолози, педагози, наставници информатике,…), ед...

SOKKI-JU-RS

Пројекат има за циљ реализацију електрноског сервиса за праћење трошкова комуникационих услуга и биће реализован уз стратешку сарадњу са Телекомуникацијама РС а.д. Бања Лука. Пројектни приједлог оставља могућност каснијег развоја додатних сервиса за оптимизацију комуникационих капацитета органа и инсти...

Пројекат електронског вођења матичних књига

Електронско вођење матичних књига је установљено новим Законом о матичним књигама. Имплементација пројекта спада у домен Министарства управе и локалне самоуправе, а Агенција је учествовала у пројекту давањем приједлога техничког рјешења „Пројекта за успостављање Централног система за електронску обрад...

Пројекат електронског вођења земљишних књига

Пројекат електронског вођења земљишних књига је пројекат у надлежности Министарства правде. Циљ пројекта је реализација електронске евиденције катастарске евиденције и евиденције стварних права.  Овим путем жељело се увести више транспарентности у рад земљишнокњижних регистара, убрзати поступак обраде предмета...

EllectraWeb

Као тијело задужено за реализацију пројектних активности под патронатом Министарства науке и технологије, Агенција је активно учествовала у научно-истраживачком пројекту ELLECTRA-WEB у оквиру FP6 програма Европске уније. Овај пројекат, у којем је учествовало 10 партнера из земаља ЕУ и земаља југоист...

Оквир за интероперабилност БиХ

У оквиру процеса реформе јавне управе, Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ иницирала је реализацију пројекта: „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“, који реализује компанија Инфодом из Загреба. Циљеви пројекта су:
  • развој документа „Оквир интероперабилн...

ENTIC BiH

Током 2009. и 2010. години Агенција за информационо друштво је учествовала у имплементацији ЕУ пројекта ЕНТИК имплементираног од стране развојне агенције NERDА. Агенција је у овом пројекту учествоала у улози координатора за партнере из јавне управе и институција Републике Српске. Циљ пројекта је био ...

Израда културолошког портала

У децембру 2009. представник Агенције за информационо друштво је именован у радну групу за израду културног портала (енг. Culture Portal Working Group - CPWG). Пројекат израде културолошког портала настао је као удружена иницијатива развојног програма уједињених нација (енг. United Nations Development Programme ...

еОбразовање

У децембру 2009. године представници Агенције за информационо друштво су именовани за чланове координационог тима за израду web портала “е-образовање РС“. Циљ портала је унапређење образовања путем ИКТ технологија. Представници Агенције су на иницијалном састанку дали у...

Јединствен библиотечки информациони систем

Како је информатичка подршка за систем каталогизације библиотечког фонда и научних радова Републике Српске претстављала већ дужи период „уско грло“ у овој области, на иницијативу Министарства просвјете и културе, у новембру 2008.године основана је радна група за изналажење рјешења за успостављање јединст...