Активности

На овим страницама можете пронаћи све информације везано за активности Агенције за информационо друштво Републике Српске.

Активности су подјељене у двије категорије: пројекти и сталне активности.

Пројекти

Пројекти представљају активности које имају јасно дефинисано вријеме трајања, сврху и циљ/циљеве. На овим страницама налазе се информације о пројектима који су у вези са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, као креатором и имплементатором пројекта или као учесником...

Сталне активности

На овим страницама можете пронаћи све информације о сталним активностима Агенције за информационо друштво Републике Српске.