Срђан Рајчевић, директор

Srdjan Rajcevic

Мр Срђан Рајчевић рођен је 1982. године у Бањој Луци (РС,БиХ). Тренутно обавља функцију директора Агенције за информационо друштво Републике Српске, јавне установе задужене за координацију развоја информационог друштва у Републици Српској.

Његове области истраживања и интересовања су правне науке – област пословног (трговинског и компанијског) права, те права електронског пословања. Исказује интерес и за уставно, као и за међународно јавно право. Поред права, стручна област, којој је посветио већи дио свог досадашњег личног и јавног ангажмана, је рачунарство и информатика – софтверски инжењеринг, примјењена криптографија, апликативна безбједност те безбједност рачунарских мрежа. Из обе области посједује релевантне академске квалификације – дипл. инж. рачунарства (University of Sheffield, 2004.) и дипл. правник (Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008.). Године 2004. одбранио је дипломски рад на тему „Gatex – Web Interface for Remote Administration of UNIX-based operating systems.

Усмени магистарски испит је положио 3.7.2010. са одликом, а 24.12.2011. одбранио је магистарски рад под називом „Правни аспекти закључења привредноправних уговора у електронској форми“ (ментор: академик проф. др Мирко Васиљевић, Правни факултет у Београду), на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци чиме је стекао научни степен магистра пословно-правних наука.

Аутор је Закона о електронском потпису РС, Закона о електронском документу РС, Закона о електронском пословању РС те Политике безбједности информационог система Владе Републике Српске. Као коаутор је учествовао у изради Стратегије развоја електронске владе РС (2009-2012). Био је шеф Радне групе за израду Закона о информационој безбједности Републике Српске, шеф Радне групе за информационе технологије Министарства правде Републике Српске, члан Радне групе за израду стратегије електронског здравства Републике Српске, те арбитар у више пројеката који се тичу правне регулације питања из области ИКТ-а. Члан је надзорног тима за област е-управе при Канцеларији за реформу јавне управе из Републике Српске, те Радне групе за успостављање ЦЕРТ-а Босне и Херцеговине при Савјету министара БиХ. Члан је Удружења правника у привреди Србије.

Аутор је више стручних и научних радова из области правних аспеката телекомуникација и информационог друштва.

Стручни управни испит је положио 2010. Правосудни испит положио је 2013.

Активно говори енглески језик, служи се грчким.