Саша Војновић, секретар

Sasa Vojnovic

Саша Војновић рођен je 1979. године у Бањој Луци. Обавља функцију секретара Агенције за информационо друштво Републике Српске.

Звање дипломираног правника стекао je 2008. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Тренутно је студент на постдипломским (мастер) студијама на Правном факултету универзитета у Београду – смјер „Радно право“.

Учестовао у успостављању оперативне, административне и техничке основе за функционисање Агенције. Такође, учествао je у изради еЗаконодавства као и успостављању цертификационог тијела АИДРС за потребе цертификовања органа републичке управе Републике Српске (PKI-JU-RS).