Милан Латиновић, начелник

Milan Latinović

Мр Милан Латиновић рођен је 1986. године у Бањој Луци (РС, БиХ). У Агенцији за информационо друштво Републике Српске обавља функцију начелника Одјељења за инжењеринг и техничку подршку.

Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци уписао је 2004. године, смјер Рачунарство и информатика, одсјек Информационе технологије, а дипломски рад под називом „Електронски здравствени картон“ одбранио 2009. године. Исте године уписао је постдипломске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, смјер Рачунарство и информатика. Магистарски рад под називом „Савремене методологије успостављања PKI у циљу унапређења eGovernment сервиса“ одбранио 2012. године.

Важнији пројекти:

  • Успостављање цертификационог тијела АИДРС за потребе цертификовања органа републичке управе Републике Српске (PKI-JU-RS)
  • Регистар ИКТ пројеката у јавној управи Републике Српске
  • Учествовање у развоју методологије за прикупљање и класификацију података о ИКТ пројектима ЈУ РС
  • Имплементација Web базираног рјешења са модулима за унос података, валидацију и извјештавање у предефинисаној форми