Мисија и визија

Визија

„РС као развијено информационо друштво”

Мисија

АИДРС ће бити кључни фактор у изградњи информационог друштва у РС кроз:

  • увођење нових електронских сервиса за привреду и грађане,
  • планирање, организацију, имплементацију и координацију информатичких пројекта у области јавне управе, школства, здравства, …
  • дефинисање концепта и интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност,
  • утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података,
  • улогу националног цертификационог тијела у инфраструктури јавних кључева,
  • праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија,
  • борбу против високотехнолошког криминала и софтверске пиратерије,
  • мјерење утицаја ИТ на развој друштва.