CERT

Одјељење за информациону безбједност (ОИБ), као посебна организациона јединица Агенције за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) почело је са радом 1. јуна 2015. године.

Одјељење је установљено Законом о информационој безбједности („Службени гласник Републике Српске“, број 70/11) са примарним задатком координације превенције и заштите од рачунарских безбједносних инцидената, те стручним надзором над спровођењем мјера и стандарда информационе безбједности у Републици Српској.

Одјељење уједно врши функцију националног CERT-a (енг. Computer Emergency Response Team) Републике Српске, кроз сљедеће активности:

  • Проактивне мјере заштите кибернетичке инфраструктуре Републике Српске (IP адресни простор пружалаца услуга интернет приступа са сједиштем у Републици Српској, јавна комуникациона инфраструктура, академска и истраживачка мрежа SARNET, информациони системи јавних органа и других правних и физичких лица која остварују приступ и поступају са електронским подацима у власништву Републике)
  • Реактивне мјере заштите и превенције рачунарских безбједносних инцидената (комуникација и обавјештења о безбједносним инцидентима, техничка анализа пријављених и откривених инцидената, пријава случајева за које постоји осована сумња о почињењу кривичног дјела из области високотехнолошког криминалитета и сарадња са Министарством унутрашњих послова Републике Српске)
  • Размјена повјерљивих и јавних информација о рачунарским безбједносним инцидентима и софтверским и хардверским рањивостима са другим CERT-овима и чланство у међународним организацијама које се баве питањем информационе безбједности

ОИБ – CERT RS је први (и за сада једини) орган ове врсте у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

ОИБ – CERT RS у свом раду тијесно сарађује са надлежним службама Министарства унутрашњих послова РС, првенствено Одјељењем за спречавање високотехнолошког криминалитета.

Уколико желите поставити питање о раду ОИБ – CERT RS, прије него што поставите питање, погледајте листу Често постављаних питања (FAQ).

Можете нас контактирати или пријавити рачунарски безбједносни инцидент.