FAQ

1. Какве трошкове има институција кад уводи пројекат електронског потписа?

У случају пружања услуга цертификације цертификационог тијела Агенције за информационо друштво Републике Српске институција нема трошкова везаних за цертификате које издаје Агенција, зато што АИДРС институцијама републичке управе издаје цертификате бесплатно. Сваки корисник добија електронски цертификат на смарт картици, читач смарт картице, потребан софтвер и корисничка упутства.

2. Да ли је неопходнодо да сви запослени у институцији имају електронски цертификат или само људи који су овлаштени за потписивање документа?

Није неопходно да сви запослени имају електронски потпис, већ само људи који су овлаштени за потписивање докумената. Препорука је да се приликом подношења иницијалног захтјева обухвати мањи број запослених и да се на овај начин у контролисаном окружењу почну уређивати пословни процеси и на тај начин прилагођавати електронским потписима и електронским документима. Након што се иницијални корисници прилагоде овом начин рада, препоручујемо да се у ПКИ систем укључи још запослених, али опет само они који су овлаштени за потписивање докумената.

3. Какве хардверске компоненте мора посједовати радна станица да би корисник могао користити електронске цертификате?

Хардверске компоненте које су потребне за употребу електронских цертификата, тј. смарт картица на којима се налазе електронски цертификати јесу електронски читачи. Ове електронске читаче корисник добија од AIDRSCA, тако да у том смислу не постоје додатне хардверске компоненте.

Што се тиче софтверских захтјева, електронски цертификати несметано раде на оперативном систему минимално Windows XP SP3, па у том смислу све радне станице (рачунари, терминали и сл.) које хардверски могу извршавати минимално Windows XP SP3 оперативни систем, задовољавају потребе.

4. Морају ли рачунари бити увезани на интернет мрежу да би се успјешно потписао неки документ?

Приликом електронског потписивања документа или провјере потписа на већ потписаном документу софтвер који се користи (MS Word, MS Office, OpenOffice, LibraOffice, Adobe Reader/Acrobat и сл.) провјерава статус цертификата на CRL листама које објављују наши сервери. Ове CRL листе се преузимају путем интернета. У том смислу, сваки рачунар који се користи за електронско потписивање и/или електронско провјеравање већ потписаних докумената мора имати конекцију на интернет.

4.1. Шта уколико радна станица нема излаз на интернет?

За рачунаре који немају излаз на интернет могуће је урадити сљедеће:

  1. Обезбједити излаз на Интернет, ако то не угрожава сигурносне политике.
  2. Омогућити излаз само на адресе са којих се провјеравају CRL листе. На тај начин имате излаз на Интернет, али у контролисаном окружењу.
  3. Успоставити пропагацију CRL листи са неког рачунара/сервера који има приступ интернету на рачунар/рачунаре који немају приступ интернету. Важно је напоменути да оваква активност спада у домен подешавања корисничке мреже и да за овакве активности цертификационо тијело не пружа техничку подршку.

5. Како до електронских цертификата?

Први корак у коришћењу услуга цертификације АИДРС цертификационог тијела јесте подношење Захтјева за коришћење услуга цертификације CA тијела АИДРС. Овај захтјев треба бити упућен званично испред институције која жели да користи услуге цертификације CA тијела АИДРС. Након обраде захтјева потписује се Уговор у обављању услуга цертификације. Уговор потписују одговорна особа испред институције таржиоца услуге и одговорна особа испред АИДРС. Након овог уговора подносе се појединачни Захтјеви за издавање квалификованог електронског цертификата запосленима (кориснички захтјеви). Сваки од ових захтјева се појединачно обрађује, креира се електронски цертификат и приликом преузимања цертификата од стране крајњег корисника потписује се Уговор о издавању цертификата запосленом који потписује крајњи корисник (запослени).

6. Да ли се електронски потпис може користити за шифровање документа?

AIDRSCA издаје квалификоване електронске цертификате помоћу којих се креирају квалификовани електронски потписи. Ови електронски церификати не служе шифровању докумената. Исто тако, у случају да желите шифровати документе потребан Вам је јавни кључ лица којем достављате документ, пошто овај јавни кључ користите за шифровање, а то лице дешифрује документ својим приватним кључем. Дакле, да би сте некоме послали шифрован документ потребно је да то лице посједује адекватан електронски цертификат који омогућава шифровање.

7. Да ли је потребно посебно обучавати запослене у IT сектору институције за потребе увођења електронских цертификата? ?

Институцијама којима AIDRSCA пружа услуге електронске цертификације савјетујемо да обезбједе једну особу коју ћемо обучити у својству локалног администратора. Ова особа стећи ће знања која се односе на: инсталацију и конфигурацију читача смарт картица, употребу електронских цертификата, провјеру CRL листа и рјешавање евентуалних техничких проблема са стране крајњег корисника. По потреби, за овај посао институција може обезбједити већи број извршилаца на такав начин да првобитни администратор кога обучи AIDRSCA може извршити обуку даљих администратора. AIDRSCA нема и не треба да има увид у пословне процесе институције и потребе за локалном техничком подршком, тако да не може процјенити људске ресурсе потребне за обављање овог дијела IT посла.