Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 212 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 204 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 726 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.979 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 755 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 2.946 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 651 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 713 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 717 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 667 hits)