Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 174 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 168 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 686 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.727 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 711 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 2.804 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 611 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 675 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 673 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 622 hits)