Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 425 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 415 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 966 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 4.132 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 1.003 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 4.373 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 876 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 930 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 917 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 873 hits)