Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 232 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 223 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 745 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.124 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 779 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 3.106 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 672 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 737 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 741 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 689 hits)