Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 253 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 255 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 785 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.259 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 813 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 3.271 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 693 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 757 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 760 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 707 hits)