Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 303 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 305 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 841 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 3.448 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 874 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 3.768 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 754 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 798 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 793 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 745 hits)