AIDRSCA Тестни цертификат

AIDRSCA тестни цертификат крајњег корисника има идентификациону ознаку политике цертификације: 1.3.6.1.4.1.26614.10.1.1.2. и нису обавезно креирани на SSCD модулу.

Ови цертификати и припадајући криптографски кључеви се издају искључиво запосленима у AIDRSCA и користе се искључиво у тестне сврхе.

  • Могу да се користе за генерисање електронског потписа у сврху тестирања;
  • Не могу да се користе за генерисање квалификованог електронског потписа; и
  • Не могу да се користе за валидну аутентификацију тј. идентификацију корисника, али се могу користити за симулацију сценарија аутентификације у сврхе тестирања и развоја веб сервиса.