AIDRSCA Кориснички цертификат

AIDRSCA квалификовани цертификат крајњег корисника има идентификациону ознаку политике цертификације: 1.3.6.1.4.1.26614.10.1.1.1 и обавезно је креиран на SSCD (енг. Secured Signature Creation Device) модулу, при чему се приватни криптографски кључ налази на SSCD модулу и не може се експортовати.

Ови цертификати и припадајући приватни криптографски кључеви се користе за:

  • генерисање квалификованог електронског потписа; и
  • аутентификацију, тј. идентификацију корисника цертификата.

На овом мјесту ће се још једном указати на значај појединих поља корисничког квалификованог цертификата. Корисници квалификованих електронских цертификата који учествују у електронској размјени дигитално потписаних докумената, треба посебну пажњу да обрате на сљедећа поља потписничког цертификата:

  • серијски број корисничког цертификата, (енг. Serial number) гдје се као вриједност налази серијски број цертификата записан у хексадецималној нотацији. Овај број се користи као референца при опозиву цертификата. Корисник треба да обрати пажњу на серијски број цертификата, с обзиром да се серијски број опозваног цертификата уписује на CRL листу заједно са разлогом из којег је цертификат опозван.
  • назив цертификационог тијела које је издало цертификат кориснику (енг. Issuer) .
  • почетак важења корисничког цертификата (eng.Valid from).
  • престанак важења корисничког цертификата (енг. Valid to).
  • име и презиме особе којој је издат кориснички цертификат (енг. Subject)