AIDRS Root CA цертификат

АИДРС Root CA цертификат је самопотписани цертификат, а његов приватни криптографски кључ се користи за:

  • потписивање цертификата подређених цертификационих тијела; и
  • потписивање CRL листе коју издаје АИДРС Root CA.

АИДРС Root CA цертификат се налази на веб адреси http://cdp.aidrs.org/AIA/ унутар фајла чији је назив АИДРС Root CA.der .

У табели су приказани основни идентификациони подаци АИДРС Root CA цертификата:

Серијски број цертификата ‎ 65 44 71 09 75 06 18 36 00 00 00 00 4e 7c 54 71
Поље „Subject“ CN = AIDRS Root CA; CN = AIA; CN = Public Key Services; CN = Services; CN = Configuration; DC = aidrs; DC = rs; DC = ba
Рок важности Од ‎23. септембра 2011. године до ‎23. септембра 2031.године


Директно преузимање АИДРС Root CA цертификата можете извршити овдје .