AIDRS Issuing CA цертификат

АИДРС Issuing CA цертификат је цертификат подређеног цертификационог тијела које издаје квалификоване електронске цертификате крајњим корисницима. Приватни криптографски кључ АИДРС Issuing CA цертификата се користи за:

  • потписивање цертификата крајњих корисника, које издаје АИДРС Issuing CA ; и
  • потписивање CRL листа које издаје АИДРС Issuing CA.

АИДРС Issuing CA цертификат се налази на веб адреси http://cdp.aidrs.org/AIA/ унутар фајла чији је назив АИДРС Issuing CA.der .

У табели су приказани основни идентификациони подаци АИДРС Issuing CA цертификата:

Серијски број цертификата ‎ 00 a6 d7 fb 2d e8 b6 89 d0 00 00 00 00 4e 7c 54 ac
Поље „Subject“ CN = AIDRS Issuing CA; CN = AIA; CN = Public Key Services; CN = Services; CN = Configuration; DC = aidrs; DC = rs; DC = ba
Рок важности Од ‎23. септембра 2011. године до ‎23. септембра 2031.године


Директно преузимање АИДРС Issuing CA цертификата можете извршити овдје .