Цертификати

Како је раније речено AIDRSCA у свом раду користи ријешење компаније Entrust, базирано на два цертификациона тијела: АИДРС Root CA сервер и АИДРС Issuing CA сервер. Да би корисник цертификата започео са употребом истог и био у могућности да користи квалификовани електронски потпис у жељене сврхе потребно је прво да инсталира цертификате АИДРС Root CA и АИДРС Issuing CA на корисничку машину коју користи.

Цертификате можете преузети у одговарајућерм формату на веб адреси: http://cdp.aidrs.org/AIA/ .

За адекватну употребу потребно ја да корисници имају приступ и регистру опозваних цертификата (енг. Certificate Revocation List – CRL).

Регистар повучених цертификата налази се на веб адреси: http://cdp.aidrs.org/CRL/, а секундарна локација регистра повучених цертификата налази се на веб адреси: http://cdp2.aidrs.org/CRL/.

AIDRSCA издаје четири врсте цертификата, од којих свака има посебну намјену и подручје примјене, те разликујемо:

  • АИДРС Root CA цертификат,
  • АИДРС Issuing CA цертификат,
  • AIDRSCA квалификовани кориснички цертификат, и
  • AIDRSCA тестни кориснички цертификат.

Сваки издати цертификат у својој структури посједује сет минималних основних X.509 v.3 поља, као што су:

  • Серијски број (енг. Serial Number) јединствени 64 битни хексадецимални број, који се користи као јединствена нумеричка ознака цертификата и који се уписује на CRL листе након опозива цертификата.
  • Корисник цертификата (енг. Subject) име и презиме физичког лица које располаже цертификатом.
  • Издавач (енг. Issuer) пуни назив правног лица које обавља дјелатност издавања квалификованих електронских цертификата.
  • Почетак важења цертификата (енг. Valid from: )
  • Престанак важења цертификата (енг. Valid to: )