AIDRSCA

some_text
Добродошли на веб презентацију цертификационог тијела Агенције за информационо друштво Републике Српске.

Опште информације

На овим страницама можете пронаћи опште информације о цертификационом тијелу Агенције за информационо друштво Републике Српске (AIDRSCA). На основу Закона о електронском потпису Републике Српске и Закона о Влади Републике Српске, Влада Републике Српске је донијела „Уредбу о носиоцу послова електронске цертификације у републичким органима управе“ којом је Агенција за ин...

Документација

Рaд цeртификaциoнoг тиjeлa Aгeнциje зa инфoрмaциoнo друштвo Рeпубликe Српскe – AIDRSCA, дeфинисaн je зaкoнимa и прaтeћим прaвилницимa кao и интeрнoм дoкумeнтaциjoм дoнeсeнoм oд стрaнe AIDRSCA. Двa нajзнaчajниja дoкумeнтa кoja урeђуjу рaд цeртификaциoнoг тиjeлa AIDRSCA су:

Цертификати

Како је раније речено AIDRSCA у свом раду користи ријешење компаније Entrust, базирано на два цертификациона тијела: АИДРС Root CA сервер и АИДРС Issuing CA сервер. Да би корисник цертификата започео са употребом истог и био у могућности да користи квалификовани електронски потпис у жељене сврхе потребно је прво да инстали...

Контакт

На овим страницама можете пронаћи све контакт информације везане за цертификационо тијело Агенције за информационо друштво Републике Српске (АИДРСЦА). Сва питања везана за електронске цертификате, употребу електронских цертификата и електронских потписа можете упутити путем контакт форме у наставку.

Електронска пошта: info (at) aidrs.org, ra ...

FAQ

1. Какве трошкове има институција кад уводи пројекат електронског потписа?

У случају пружања услуга цертификације цертификационог тијела Агенције за информационо друштво Републике Српске институција нема трошкова везаних за цертификате које издаје Агенција, зато што АИДРС институцијама републичке управе издаје це...