АИДРС

Опште информације

На основу одредаба Закона о Влади Републике Српске и Закона о систему јавних служби, Влада Републике Српске на сједници одржаној 26.12.2007. године донијела је Одлуку о оснивању Јавне Установе „Агенција за информационо друштво Републике Српске“. Овим актом Република Српска доби...

Организација

Организација Агенције дефинисана је „Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста“. Овим правилником утврђују се унутрашња организација, организационе јединице и начин њиховог рада, број запослених, њихове дужности и услови за вршење послова и задатака, ...

Мисија и визија

Визија

„РС као развијено информационо друштво”

Мисија

АИДРС ће бити кључни фактор у изградњи информационог друштва у РС кроз:

AIDRSCA

some_text Добродошли на веб презентацију цертификационог тијела Агенције за информационо друштво Републике Српске. ...

CERT

Одјељење за информациону безбједност (ОИБ), као посебна организациона јединица Агенције за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) почело је са радом 1. јуна 2015. године. Одјељење је установљено Законом о информационој безбједности ("Службени гласник Републике Српске", број 7...